Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare. Foto: Virke

Tall fra SSB viser at prisen på mat og alkoholfri drikke sank med 0,6% fra august til september 2017. I løpet av de siste tolv månedene har matprisene sunket med hele 1,9%, mens konsumprisindeksen totalt har økt med 1,6%.

– Nedgangen i matprisene i september var overraskende, sett i lys av at matprisene sank betydelig fra juli til august i år, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Nedgangen i matprisene fra juli til august var på hele 3,4%, og var betydelig sterkere enn vanlig på denne tiden av året. Samtidig må vi tilbake til 2014 før nedgangen i matprisene fra august til september var like sterk som i år.

– Prisutviklingen vi ser nå er uvanlig. Samlet sett har matprisene sunket gjennom hele det siste året. Det er ingen tvil om at den sterke konkurransen mellom dagligvarekjedene kommer kundene til gode, avslutter Størksen.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Relevant innhold

Annonse