Annonse

Lokalsykehusene må bestå

Når det gjelder sykehus har Rødts førstekandidat i Møre og Romsdal, Stein Kristiansen, hele tiden hatt fokus på en ting: lokalsykehuset vårt i Kristiansund må bestå. Dette har han ikke veket en tomme fra, og han har også fått støtte for dette ståstedet fra leder i Rødt, Bjørnar Moxnes.

Rødt mener at vi ikke har et lokalsykehus vi kan miste og at nedleggelse av lokalsykehus må stanses. Dette gjelder i hele landet, og det er dette som kan bli avgjørende for oss i Møre og Romsdal etter årets valg. Vi står ikke alene om å ønske å verne om lokalsykehuset vårt. Det er flere steder hvor dette er en høyaktuell sak, og Rødt har stått på for bevaring av lokalsykehus i hele landet.

Dersom Rødt får nok stemmer ved valget til å komme over sperregrensa vil vi kunne få så mange personer inn på stortinget at vi faktisk vil kunne være med å påvirke statspolitikken knyttet til blant annet helseforetaksmodellen. Dersom vi på Nordmøre skal greie å komme oss ut av sykehussaken med de samme tilbudene vi har i dag vil en stemme til Rødt kunne være utslagsgivende for akkurat dette.

Sakset fra rødt.no

"Rødt vil stoppe nedbygging og nedlegging av dagens lokalsykehus. Alle trenger den tryggheten som fullverdige lokalsykehus i rimelig nærhet gir.
Det langstrakte landet vårt er værhardt. Til tider kan verken bil, båt eller helikopter ta seg fram. Selv i dag har mange mer enn lang nok vei til lokalsykehuset. Den avstanden må ikke bli lengre. Lang reisevei og utsikt til opphold langt fra familie og venner, skaper utrygghet. For å redde liv, trenger vi lokalsykehus som kan primærbehandle og stabilisere i livstruende situasjoner. Folk trenger lokalsykehus for fødsler og til å ta seg av de vanligste og mest utbredte lidelsene. Gamle mennesker skal ikke frykte transport over lange avstander ved et enkelt lårhalsbrudd.
Rødt mener dagens lokalsykehus må beholde fullverdig akuttberedskap. Dette inkluderer døgnkontinuerlig akuttkirurgi, anestesi, indremedisin, røntgen og laboratorietjenester.
Stortinget må vedta nasjonale planer for spesialisthelsetjenesten, der strukturelle vedtak om lokalsykehus, fødetilbud og akuttberedskap blir gjort ut i fra hele befolkningens behov."

Dersom du lurer på hvordan Rødt har vært med på å jobbe for lokalsykehus, i Kristiansund og i resten av landet, eller om du rett og slett har lyst til å vite mer om Rødts politikk og hva vi kan få gjennomført ved et godt resultat i årets valg, har du mulighet til å treffe oss lørdager på Kongens plass.

 

Mvh
Rødt Kristiansund

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For enkle kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse

Siste 6 artikler

Foto: Terje Holm

Sunndalsøra

Abraham Lincoln. By Anthony Berger (http://hdl.loc.gov/loc.pnp/ppmsc.00052) [Public domain], via Wikimedia Commons

Det hendte – 19. november

Foto: Hans Ohrstrand

Freifjorden mot Oterneset

George Bernard Shaw. Ukjent - New York Times, Current History, Vol 1, Issue 1 From the Beginning to March, 1915 With Index at the Project Gutenberg.

Det hendte – 18. november

Annonse

Mest lest

Møreaksen slik den er tenkt. Illustrasjon: Møreaksen AS

Møreaksen – galskapens akse?

«Drekkar-Silset». Foto: Digitalmuseum

«Drekkar-Silset»

 Broadgate in Coventry city centre following the Coventry Blitz of 14/15 November 1940. The burnt out shell of the Owen Owen department store (which had only opened in 1937) overlooks a scene of devastation. By Taylor (Lt) - War Office official photographer [Public domain], via Wikimedia Commons

Det hendte – 15. november

Foto: Kurt Helge Røsand

Litt vær sveiper innom byen

Av Municipal Archives of Trondheim from Trondheim, Norway - Hjelpekrysseren

Det hendte – 16. november

Annonse