Illustrasjon fra Helse Nordmøre og Romsdals animasjonsvideo med det planlagte nye fellessykehuset på Hjelset i Molde.
NTB: 3 milliarder kroner til nye sykehus

Regjeringen setter av nesten 3 milliarder kroner til bygging av tre nye sykehusbygg og en rekke større investeringsprosjekt.
I budsjettet for 2018 foreslås det lån til nytt sykehus i Drammen, på Hjelset i Romsdal og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet, i tillegg til utbygging og modernisering av sykehuset i Haugesund. Til sammen foreslås det 2,9 milliarder kroner til lån.

Helseforetakene planlegger neste år å investere for 12 milliarder kroner i sykehusene. Det gjelder nybygg, oppgraderinger og innkjøp av medisinskteknisk utstyr og IKT.

(©NTB)

KSU.NO: Om det nye sykehuset i Molde sies: Regjeringen lover penger til byggestart for et nytt sykehus på Hjelset i Molde. Høyre og Frp vil i statsbudsjettet innvilge lånesøknaden fra Helse Midt-Norge og komme med en bevilgning. Det er foreløpig ikke klart nøyaktig hvor mye av pengene som blir lagt inn i budsjettet for 2018. 

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Relevant innhold

Annonse