Per Helge Pedersen, spaltist i KSU.NO. Foto: Privat.

I likhet med det som skjer i Frankrike hvor den nye presidenten Emmanuel Macron har utfordret det etablerte partiapparat, må vi også ta noen viktige valg i Norge. Macron har nærmest startet en ny revolusjon i Frankrike. Han har fått optimismen og troen tilbake i det franske folk. Det samme må skje her i landet. Vi kan starte en slik bevegelse på Nordmøre.

Skal Nordmøre komme videre må vi ta noen egne selvstendige grep. Problemet på Nordmøre er at man har tatt alt for gitt – og at man har lagt all makt i hender på folk som sitter på helt andre steder. Jeg gremmes over at lokale politikere ikke tar et oppgjør med «sentralmakta». Dessverre ser vi hele tiden at de lokale politikerne blir kneblet til å ta standpunkter de vet at befolkningen er sterkt kritiske til. Det som har skjedd i sykehussaken er et grelt eksempel i så måte. Alt synes å dreie seg om partitaktikk. Vinglingen i Senterpartiet er til å gremmes over.

Ingen trodde at…

Ingen på Nordmøre trodde at klippfisktida ville forsvinne. Ingen trodde heller at silda skulle bli borte. Mange mente at seilskutetida ville leve evig. Det at vi skulle slutte å bygge båter på Sterkoder og Storvik var for mange en utenkelig opplevelse. Men skipsbyggingen forsvant i Kristiansund. Det samme gjorde også filetindustrien, konfeksjonsindustrien og mye annet. Nå er det overhengende fare for at også Nordmøres viktigste hus - sykehuset - forsvinner. Da forsvinner mye av sjela til byen og distriktet.

Ta vare på det vi har

Hvorfor tar vi ikke bedre vare på det vi har, kan man spørre. Ja, hvorfor har vi ikke støttet opp om industrien vår på en bedre måte? Dette har både et vanskelig og enkelt svar. Det enkle svaret er at ingen brydde seg. Kanskje er det også det rette svaret.

Selvsagt kan vil lage mange utredninger om omstillinger og nye tider for å forklare endringene. Men mitt råd er at alle kan gå i seg selv for å finne et svar.

Ellers har vi en rekke eksempler på hvor vanskelig det var for gründerne både på Storvik og Sterkoder å etablere seg i byen. Klippfiskadelen mislikte at John Storvik startet virksomhet i byen. Når det gjelder Sterkoder, tenker jeg i første rekke på brødrene Kamsvåg som måtte til Oslo for å finne en bankforbindelse som trodde på dem. Det kan ramses opp en lang rekke tilsvarende eksempler.

Ellers er selvsagt Janteloven en svært viktig lov på Nordmøre. Jeg gremmes over hvordan min gamle avis Tidens Krav kjører en evigvarende hetskampanje mot mennesker som virkelig har skapt noe. Jeg tenker på en viss byggesak på Frei. Det må da være mulig å si at nok er nok. Denne saken har opplagt ødelagt for interessante bedriftsetableringer på Nordmøre. Nordmøre trenger også rike «onkler».

Vi kan skape nye arbeidsplasser

Nordmøre har et bedre utgangspunkt enn mange andre distrikter til å skape nye arbeidsplasser. Heldigvis er det nå mye positivt som skjer. Men det er mange utfordringer. Det merker ikke minst alle gründerne som hver dag sloss mot byråkrati og politikere som bryr seg svært lite.

Forleden skrev jeg litt om alle mulighetene som finnes i Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og tilsvarende institusjoner som sitter på en stor pengesekk. Så langt har Nordmøre kun fått smuler av denne sekken. Men skal vi få vår rettmessige del må iallfall politikerne og alle offentlige ansatte som sitter i de viktige posisjonene, vise et helt annet engasjement enn i dag. I tillegg må vi selvsagt ha folk som har gode ideer og som ser mulighetene i de ulike støtteordningene for å komme i gang.

Glem ikke velgerne

Det går mot et viktig valg. Det synes å interessere en del av dagens politikere lite. De forventer at folket stemmer som før og at folket bryr seg lite. Jeg tror sykehussaken har gjort at folk flest nå er langt mer bevisst.

Ser man på historien om kommuner, fylker og regioner så ser man at det har vært mange store endringer opp gjennom årene. Nå synes noen å tro at dagens situasjon skal bestå evig. Det vil helt sikkert ikke skje.

Den dagen det dukker opp politikere som tar opp i seg folkemeningen og som vil sloss for sine velgere ja, da kan de etablerte politikerne oppleve å sitte med sjekket i postkassa. Det skje fortere enn mange aner. Lytt til folket – det er ingen skam å snu er mitt velmenende råd til politikerne.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse

Kranaskjæret – DIREKTE

I samarbeid med Talgø MøreTre og Sparebank 1 Nordvest, viser vi Prosjekt Kranaskjæret sekund for sekund.
Trykk her for stort LIVEBILDE og mer info om prosjektet.

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format, tilknyttede artikler og med kinoprogrammet i Kristiansund i tillegg.

Relevant innhold

Annonse