Utmeldt medlem av Senterpartiet: Ingrid Uthaug

Med tidenes mulighet til å gjøre storeslem både i Kristiansund og på Nordmøre i stortingsvalget til høsten, greide sannsynligvis partilederen i Senterpartiet å tape mange tusen stemmer med gårsdagens utspill i NRK Møre og Romsdal. Etter at Senterpartitoppene Per Olaf Lundteiegen og Kjersti Toppe i forrige måned skapte uro på Nordmøre og i Romsdal med et utspill om å beholde Kristiansund Sykehus, utfordret Helge Orten partilederen i Senterpartiet på om dette var Senterpartiets standpunkt. Vedum svarte da at Senterpartiet ikke støtter forslaget om å beholde sykehuset i Kristiansund og i tillegg til å bygge nytt sykehus i Molde. I følge kilder i Senterpartiet, skal dette svaret ikke ha vært drøftet med verken Per Olaf Lundteiegen eller Kjersti Toppe på forhånd.

Lokalpolitikeren Ingrid Uthaug, som har hatt sykehussaken som en av sine hjertesaker, har representert Senterpartiet og vært en aktiv, synlig og respektert debattant på ulike interessegrupper blant annet på Facebook. Utspillet til Slagsvold Vedum var imidlertid dråpen som fikk begeret til å flyte over og førte til at hun meldte seg ut av partiet. Når en av hennes hjertesaker verken hadde støtte lokalt i Senterpartiet på Averøy, i fylket eller nasjonalt, ble det umulig å være medlem lenger.

Med Ingrid Uthaugs godkjennelse, refererer vi her hennes innlegg på Facebook i går, hvor hun gjør en liten oppsummering og analyse i forhold til sykehussaken og utsikter foran høstens valg:

I november 2017 blir finansiering av nytt sykehus lagt frem på Stortinget for godkjenning. Det vil ha stor betydning at det da er noen på Stortinget som, fra Stortingets talerstol, kan legge frem fakta om sykehusene i Kristiansund og Molde og prosessen som pågår rundt nytt sykehus. Likeså er det viktig å ha noen til å informere i korridorene på Stortinget før saken behandles. Vi har nå lært hvor viktig dette er!

Når til og med politikere på Nordmøre og i Romsdal fortsatt tror at nytt sykehus blir en sammenslåing av dagens to sykehus kan man forvente at Stortingspolitikernes kunnskap i hvert fall ikke er høyere. Helseforetaket vil i november be Stortinget om å stole på de - innholdet i nytt sykehus og clusterorganiseringen vil de ikke avsløre før i mars. Under vitneavhør i rettssaken mer enn antydet de at et så betent område som funksjonsfordeling var det best å skyve foran seg lengst mulig. Det er derfor ingen tilfeldighet at lånesøknaden kommer først og innholdet en god stund etterpå. Før innholdet er kjent vil de også begynne å rive på Hjelset. Det blir da enda værre å stoppe arbeidet hvis/når det viser seg at nytt sykehus ikke blir det store fellessykehuset mange fortsatt tror på.

På Nordmøre har vi to toppkandidater som er svært kapable til å gjøre dette: Stein Kristiansen fra Rødt og Steinar Wiik Sørvik fra Nordmørslista. De kan også ansvarliggjøre politikerne for deres valg den dagen innholdet blir kjent. Ingen kan da komme å si at dette ante vi ikke! Kanskje de da tenker seg om en gang til før de avgir sin stemme. Om nye to år er det kommune- og fylkestingsvalg igjen - de må vite at dette glemmer vi ikke!

Behandlingen i Stortinget kan gi flere utfall:
1- Fellessykehuset vedtas skrinlagt
2- Behandlingen utsettes til innhold og funksjonsfordeling er kjent
3- Finansieringen godkjennes uten forbehold
4. Finansieringen godkjennes med forbehold om et nærmere angitt innhold

Disse alternativene understreker viktigheten av at vi har noen på Stortinget for å påvirke! Jeg tror, at når innholdet blir kjent, så vil flere i hele helseregionen bli overrasket. Siden helseforetaket holder kortene tett til brystet, må man lete godt i dokumenter og intervju for å finne hold for dette. Men Kinserdal avslørte i intervju i Sunnmørsposten at "Det blir masse funksjonsfordeling!"

Hvilke mulighet har disse for å havne på Stortinget? SP lå an til et godt valg med to inne. Etter siste tids hendelser blir det nok knapt en. På Nordmøre blir sykehussaken avgjørende for valgresultatet. I Romsdal er de store partiene enige så forrige valg gir et godt estimat. Partier som er mot Møreaksen kan nok forventes å sanke noen stemmer, men jeg er usikker på om det er andre enn Nordmørslista som er i mot den. På Sunnmøre vil de nok så langt som mulig unngå å stemme på partier som ønsker å bygge et stort sykehus på Hjelset - dette vil påvirke sykehusene der. Volda sykehus er bare midlertidig fredet, men kan de stole på Senterpartiet nå? Rødt vil fremstå som et sikrere alternativ.

Flere av partienes listekandidater henger i en tynn tråd. Mange er avhengige av Nordmørsstemmene. I år bør de ikke få dem!

Og vi kan havne i en situasjon der Rødt kommer over sperregrensen og Nordmørslista får nok stemmer - da kan både Stein og Steinar havne på tinget. Da kunne jeg tenkt meg å være flue på veggen.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse

Kranaskjæret – DIREKTE

I samarbeid med Talgø MøreTre og Sparebank 1 Nordvest, viser vi Prosjekt Kranaskjæret sekund for sekund.
Trykk her for stort LIVEBILDE og mer info om prosjektet.

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format, tilknyttede artikler og med kinoprogrammet i Kristiansund i tillegg.

Relevant innhold

Annonse